Odborný program II. Spastické konference 15. února 2019

(Simultánní tlumočení zahraničních řečníků zajištěno)

08.00-08.45 Registrace

08.45-09.00 Úvodní slovo (Prof. MUDr. Robert JECH, Ph.D.)

09.00–09.40 Patophysiology of muscle contracture in spastic paresis – new treatment perspectives? (Sudarshan Dayanidhi, PhD, PT)

09.40–10.40 Diagnostic nerve blocks in spastic lower limb – overview and clinical cases (Prof. Thierry Deltombe, MD)

10.40–11.00 Diskuze

11.00–11.20 Přestávka

11.20–12.00 Operační výkony u spastických syndromů na dolní končetině  (MUDr. Pavel Smetana)

12.00–12.40 Operační výkony u spastických syndromů na horní končetině (MUDr. Ludmila Fialová)

12.40–13.00 Diskuze

13.00–14.30 Oběd

14.30–15.10 Comparison of Two Rehabilitation Strategies in Patients With Hemiparesis One Year or More After Stroke: NeuroRestore (Prof. Jean-Michel Gracies, PhD, MD)

15.10–15.25 Patofyziologické a klinické koreláty spastické parézy a její léčby: design studie Spastima (Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.)

15.25–15.45 Diskuze

15.45–16.05 Přestávka

16.05–16.35 Deprese, plasticita a učení (Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.)

16.35–17.05 Strategie léčby deprese v klinické praxi (MUDr. Jana Milerová, Ph.D.)

17.05–17.25 Diskuze

17.25–17.30 Ukončení konference

Odborná garance

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Mgr. Ota Gál