Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na II. Spastickou konferenci, konanou 15.2.2019 v kinosále Francouzského institutu, Štěpánská 35. Pořadatelem konference je Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlova a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Sympozium bude akreditováno Českou lékařskou komorou, Unií fyzioterapeutů ČR a Českou Asociací Ergoterapeutů.

Odbornými garanty jsou Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. a Mgr. Ota Gál.

Tématy letošního ročníku jsou problematika kontraktur, evidence konceptu Guided Self-rehabilitation Contract (GSC) a deprese. K prvně jmenovanému tématu přijali naše pozvání dva zahraniční hosté, kteří nastíní teoretické pozadí léčby kontraktur (Sudarshan Dayanidhi) a možnosti diferenciální diagnostiky (Thierry Deltombe). K tématu dále promluví dva čeští přednášející, lídři chirurgie horní (Ludmila Fialová) a dolní končetiny (Pavel Smetana). V následujícím bloku představí Jean-Michel Gracies poprvé veřejně výsledky rozsáhlé francouzské studie srovnávající GSC s konveční terapií. Další přednáška tohoto bloku nastíní design studie, která bude mapovat neurofyziologické a funkčně zobrazovací koreláty konvenční terapie v porovnání s GSC (Robert Jech). Konečně posledního tématu se ujme Aleš Stuchlík, který nastíní souvislosti mezi depresí a motorickým učením, abychom se v následující přednášce dozvěděli o správné strategii její léčby (Jana Milerová).

V případě anglických přednášek bude zajištěno simultánní tlumočení.

Těšíme se na možnost osobního setkání a diskuse nad žhavými tématy z našeho oboru.

Robert Jech, Martina Hoskovcová, Ota Gál

Místo konání

II. Spastická konference se uskuteční v kinosále Francouzského institutu, Štěpánská 35, Praha 1

Časový harmonogram

08.00  Zahájení registrace na místě

08.45  Odborný program

17.30  Ukončení odborného programu

Účastnický poplatek

Při platbě do 31.12.2018: 800 Kč

Při platbě od 1.1.2019: 1.000 Kč

Při platbě na místě 1.200 Kč

Pro platbu v hotovosti na místě zvolte platbu „Hotově“.

V ceně je vstup a oběd.

Cena je uvedena včetně 21 % DPH.

Pro platby platí:

Obchodní podmínky organizátora, společnosti Forinel Trading SE

Záštitu nad konferencí udělil

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Do zahájení II. Spastické konference zbývá

2019/02/15 09:00:00

Pořadatel

Záštita

Organizátor

neurologicka klinika

Kontaktní informace na pořádající agenturu:

Forinel Trading SE, Na hlídce 1329/22, 130 00 Praha 3, www.forinel.eu

Mgr. Jan Saglena, jan.saglena@forinel.eu, tel.: +420 736 622 225